دوستی چیست؟
توسط : ma_nateghi
دوستی مثل سیمان خیسه هر چه بیشتر بمونی رفتنت سخت تر می شه و اگه هم که بری جای پات برای همیشه می مونه
جمعه 10/1/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName