سطح هاله
توسط : amir5896
  لايه‌ي اتري ( لايه‌ي اول )

كالبد اتري ( تشكيل شده از اتر كه حالتي بين ماده و انرژي است ) از خطوط ظريف انرژي تشكيل شده است، مانند يك شبكه‌ي درخشان از پرتوهاي نور سفيد - آبي. ساختار شبكه مانند لايه‌ي اتري در حركت مداوم است. اين لايه تا فاصله حدود 5/0 تا 6 سانتيمتر از كالبد فيزيكي وسعت دارد. رنگ لايه اتري از آبي روشن تا آبي تيره متغيير است. ساختار اين لايه با كالبد فيزيكي يكسان بوده، تمام جزئيات آناتومي و ارگانها را در بر مي‌گيرد.

لايه‌ي عاطفي ( لايه‌ي دوم )

لايه‌ي احساسات، ساختار آن سيال تر از لايه‌ي اتري است و با كالبد فيزيكي يكسان نيست. اين لايه به صورت ابرهايي رنگين، از جنسي ظريف با حركت سيال و مداوم، ديده مي‌شود، كه نشان دهنده‌ي طيف كامل عواطف ما است. فاصله‌ي حاشيه‌ي اين لايه از كالبد فيزيكي 5/2 تا 5/7 سانتيمتر است.

لايه‌ي ذهني ( لايه‌ي سوم )

جنسي ظريفتر از كالبد عاطفي دارد. اين لايه به صورت نوري به رنگ زرد روشن كه اطراف سر و شانه مي‌تابد و اطراف كل بدن وسعت پيدا مي‌كند، ديده مي‌شود. حاشيه اين لايه 5/7 تا 20 سانتيمتر از كالبد فيزيكي فاصله دارد. كالبد ذهني، يك كالبد ساختاري نيز هست. اين كالبد حاوي ساختار انديشه‌هاي ما است… شكلهاي افكار در اين لايه قابل مشاهده‌اند.

لايه‌ي اثيري ( لايه‌ي چهارم )

كالبد اثيري فاقد شكل ثابت است و از ابرهايي از رنگ تشكيل شده است. وسعت آن تا فاصله‌ي حدود 15 تا 30 سانتيمتر از كالبد فيزيكي است. اين كالبد ما را با بعدهاي بالاتري از واقعيت ارتباط مي‌دهد. اين سطح، راه ورودي سطح اختري است.

لايه‌ي كليشه‌اي اتري ( لايه‌ي پنجم ) اين لايه حاوي طرح كليشه‌اي تمام اشكال موجود در سطح فيزيكي است. اين لايه الگوي كاملي براي لايه اتري است. وسعت آن تا فاصله 45 تا 60 سانتيمتر از كالبد فيزيكي است.اين سطحي است كه صوت تبديل به ماده مي‌شود. لايه‌ي كليشه‌اي اتري هاله، فضايي خالي يا منفي ايجاد مي‌كند، كه منشأ ساختار شبكه‌اي است كه كالبد فيزيكي در آن رشد مي‌كند.

لايه‌ي آسماني ( لايه‌ي ششم )

سطح ششم، كالبد آسماني نام دارد. وسعت آن حدود 60 تا 105 سانتيمتر از جسم فيزيكي است. در اين سطح است كه ما وجد و شعف معنوي را تجربه مي‌كنيم. از طريق كالبد آسماني است كه ما عشق بي قيد و شرط را مي‌آموزيم. كالبد آسماني به صورت نوري ديده مي‌شود كه از رنگهاي روشن و ملايم تشكيل شده است و درخشش زيبايي دارد. اين نور، درخشش طلايي - نقره‌اي و كيفيت رنگ به رنگ شونده دارد.

لايه‌ي كليشه‌اي كتري كالبد علّي ( لايه‌ي هفتم )

كالبد كتري حدود 75 تا 105 سانتيمتر از كالبد فيزيكي وسعت دارد، و در برگيرنده همه كالبدهاي هاله‌اي همراه باكالبد فيزيكي است. كالبدكتري از رشته‌هاي ظريف نور طلايي - نقره‌اي تشكيل شده كه فرم كلي هاله را حفظ مي‌كنند. كالبد كتري، حاوي يك ساختار شبكه‌اي طلايي از كالبد فيزيكي و همه‌ي چاكراها است.

  http://nilofare-abi.persianblog.com

پنج شنبه 9/1/1386 - 22:41
پسندیدم 0
UserName