به دنبال زیبایی ظاهر نباش چون ...
توسط : maryam_raha

 

 زیبایی نا پایدار و فضیلت جاودانه است .

چهارشنبه 8/1/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName