اگه بگم...
توسط : nayebi

اگه بگم برات می میرم

اگه بگم نمی تونم فراموشت کنم

اگه بگم دوست دارم

اگه بگم از جلوی چشمام یه لحظه کنار نمی ری

اگه بگم نفسم به نفست بستس

برام پفک می خری؟؟؟

نظر بدهيد!

سه شنبه 7/1/1386 - 13:48
پسندیدم 0
UserName