شادمان زندگی کنیم !
توسط : 01_uniqe

 

Regards  :Unique

دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد

بمی بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد

همه روزه شاهد چهره های گرفته و عبوس ٬ اخم های در کشیده و

قیافه های مضطرب در اطراف خود هستیم ! متاسفانه این تصور غلط

در جامعه شکل گرفته که شادی جزء رفتارهای خوش آیند نیست ! در

صورتیکه ما در محیطی زندگی میکنیم که معتقدیم :  یک فرد با ایمان

همیشه گشاده روست . با لبخند خود به دیگران آرامش می بخشد!

افراد خوشحال و خوشبین امیدوار تر و دارای انرژی بیشتر و شادی -

روحی وجسمی توام هستند !

شادی احساس درونی است که بیشتر از طریق علائم غیر کلامی٬

حالت چهره ٬ وضع بدن ٬ و حرکات چشم ولب نمایان میشود !

حس شادی ترکیبی از عواطف مثبت ٬ در صورتیکه احساس ملال و

بی علاقگی از عواطف منفی بشمار میرود !

سعادتمند کسی است که بر مشکلات لبخند میزند !   تبسم تابش

اشعه خورشید بر چهره زندگیست !

چگونه میتوانیم شاد تر باشیم ؟!

این انتظار که دیگری باید ما را شاد کند ! و یا اتفاقی باید بیفتد تا ما

شاد شویم ! انتظار واقع بینانه ای نیست !    بلکه باید خودمان برای

قرار گرفتن در مسیر شادی و نشاط برنامه ریزی کنیم !   هیچ قانون

طلائی در این زمینه وجود ندارد ٬ زیرا مجموعه ای از کارهای کوچک

میتواند زندگی را شاد تر کند !

قبل از هر چیز احساس نا امیدی را از خودمان دور کنیم !

ضعف هایمان را بشناسیم و بپذیریم و در صدد اصلاحش بر آئیم !

یادگیری راهرگز فراموش نکنیم یکی از مایه های گسترش شادمانی

در زندگی همانا آموزه های نو و جدید است !

با خودمان ودیگران صادق ورو راست باشیم !

گل یا گیاهی را که دوست داریم پرورش دهیم !

در گذشته زندگی نکنیم و به آینده امیدوار و خوشبین بوده و غبارتیره

گذشته را از شانه هایمان فرو ریزیم !

سپاسگزار و قدر دان خوبیها و الطاف دیگران باشیم !

ودر پایان در مقابل مشکلات همچون کوه استوار بوده و با یاری خدای

مهربان و ایمان وتوکل به ذات اقدسش لبخند بزنیم ٬ بخندیم ٬ شادمان

باشیم و به دیگران کمک کنیم !

<< همیشه شاد وآسمانی باشید >>

سه شنبه 7/1/1386 - 7:41
پسندیدم 0
UserName