جملات زیبا
توسط : arya271

يا جنان نماي که هستي يا چنان باش که مي نمايي با      يزيد بسطا مي
سه شنبه 7/1/1386 - 1:27
پسندیدم 0
UserName