تنهايي
توسط : motaharehs

            

در روزگاري كه مردمانش عصا از كور مي دزدند
من از خوش باوري اينجا دنبال محبت مي گردم
دوشنبه 6/1/1386 - 10:10
پسندیدم 0
UserName