جملات زیبا
توسط : arya271
مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد به دست آوريد وگرنه مجبور خواهيد شد چيزهايي که به دست آورده ايد دوست بداريد
دوشنبه 6/1/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName