جملات زیبا
توسط : arya271
در نگاه کساني که پرواز را نمي فهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري ، کوچکتر خواهي شد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:31
پسندیدم 0
UserName