کسب رتبه برتر منطقه ۱۶ در ارزیابی عملکرد ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲گانه
توسط : abbaszadegan

 

 رحیمی؛ دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۶ از کسب رتبه برتر منطقه در آمادگی و کسب رتبه دوم در مقابله با ویروس کرونا در بین مناطق ۲۲گانه خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶؛ دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه اظهار داشت: ستاد مدیریت بحران منطقه در ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲گانه حائز کسب رتبه نخست در آمادگی شد و ارزیابی‌ها در موضوعاتی چون: برگزاری مانور با محوریت مدیریت بحران در سطح منطقه، برگزاری مانور با محوریت پدافند غیرعامل در سطح منطقه، برگزاری جلسات منطقه و نواحی بصورت فصلی و هر شش ماه یک بار، برگزاری جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بصورت ماهانه در سطح منطقه، تشکیل و ساماندهی تیم‌های ارزیابی و هماهنگی عملیات میدانی (یک تیم در هر منطقه)، استقرار و عملیاتی نمودن ستادهای مدیریت بحران نواحی در پایگاه های پشتیبانی، عملیاتی نمودن کارکردهای مصوب دستورالعمل نگه‌داری و بهره‌برداری از پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران برای پایگاه‌های در اختیار سازمان، نگهداشت تجهیزات موجود در پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در اختیار ستادهای مدیریت بحران مناطق، نگهداشت هفته پدافند غیرعامل، فعال‌سازی گروه‌های دوام، تهیه و تدوین EOP عمومی برای مناطق، افزایش آمادگی، ایمنی و امنیت ستاد مدیریت بحران منطقه و ... صورت گرفته است.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۶، همچنین در ارزیابی مقابله با کرونا حائز کسب رتبه دوم شد و ارزیابی این موضوع با بررسی مواردی از قبیل اقدامات پیشگیرانه در ساختمان‌های منطقه، اقدامات انجام شده جهت ارباب رجوع در مناطق، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برگزاری دوره‌های آموزشی، ضدعفونی مراکز و معابر شهری، استفاده از ظرفیت‌های اعضاء تخصصی منطقه، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمان بندی مناسب به سازمان، استفاده از تجهیزات و امکانات خاص و فعال‌سازی این امکانات، تبلیغات محیطی و مجازی و ... انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 22/5/1399 - 17:29
پسندیدم 0
UserName