نجات الهی؛ محور پیشنهادی TOD
توسط : abbaszadeganسرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه از اجرایی شدن طرح TOD (توسعه برپایه حمل ونقل) در قلب پایتخت خبر داد.
به گزارش شهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، به منظوربررسی زونهای *TOD منطقه و مکانیابی موقعیت مناسب جهت اجرایی شدن طرح ، نشستی با حضور معاونان شهردار برگزار شد.
دراین نشست  درخصوص اجرای طرح  TODدر منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و محمد عندلیب سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک ضمن درنظر گرفتن شاخصه ها و اولویت های طرح، ایستگاه نجات الهی را بدلیل قرارداشتن در موقعیت راسته فرهنگی خیابان کریم خان و گردشگری و صنایع دستی آن و مجتمع ایستگاهی درضلع شمالی پارک مریم، بعنوان مکانی مناسب جهت انجام فعالیتهای مطالعاتی در روند اجرای طرح پیشنهاد کرد.
* مفهوم مرکزی TOD ایجادمنطقه های پیاده درتمام سطح شهراست که ازطرفی، کل شهر را پوشش می دهند واز سوی دیگر، با سیستم پر کشش حمل ونقل عمومی (مثلا مترو) به هم متصلند، TOD یک بازآفرینی همگن و به هم پیوسته در سراسر شهر است که روح حاکم برآن، یعنی پیاده مداری، در تمام شهرجاری شده و شهر را مناسب زیست و طبیعت انسان بازسازی می کند.

 

چهارشنبه 22/5/1399 - 17:18
پسندیدم 0
UserName