آزاد سازی ۴ هکتار از اراضی تصرف شده شرق تهران
توسط : abbaszadegan


با تلاش و پیگیری های شهرداری منطقه ۱۳ ، چهار هکتار از اراضی شرق تهران رفع تصرف و آزاد سازی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه گفت :در دو سال گذشته در کنار موضوعات اصلی شهر ، طی بازدید های مستمر و مداوم از محدوده حریم واقع در ناحیه چهار منطقه ، نسبت به شناسایی زمین های تصرف شده توسط افراد سودجو اقدام و با پیگیری های مداوم و هماهنگی انجام شده با مراجع ذیربط ،آزاد سازی اراضی موصوف در دستو کار قرار گرفت.
وی افزود :با برنامه ریزی انجام گرفته و عزم شهرداری منطقه و ارگان ها و سازمان ها دخیل بیش از ۴ هکتار از اراضی تصرف شده ، آزاد سازی شد.
شهردار منطقه۱۳ با بیان اینکه آزاد سازی زمین های مذکور در راستای صیانت از اموال عمومی صورت گرفت ، خاطرنشان کرد : این روند با جدیت همچنان ادامه خواهد داشت .

سه شنبه 21/5/1399 - 16:3
پسندیدم 0
UserName