معابر شمال شرق تهران از مزاحمت های صنفی پاکسازی می شود
توسط : abbaszadegan


معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 4 از ساماندهی اصناف شمال شرق تهران خبر داد و گفت: مدیریت شهری منطقه چهار با اصناف متخلف و مزاحمت های شغلی برخورد می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، " حمیدرضا فرخی" در این باره گفت: در راستای اجرای آرای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و با منظور "رعایت اصول حرفه ای کار " در خصوص شکایات واصله از فعالیت های واحدهای صنفی متخلف، ضمن شناسایی واحدهای صنفی مزاحم نسبت به طرح در مراجع قضایی اقدام خواهد شد.
او افزود: این طرح جهت رفاه حال شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی اعم از بصری و صوتی و ... در محله های بیست گانه منطقه 4 اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.
فرخی در ادامه گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری بیش از 50 مورد از مزاحمت های شغلی از جمله کارواش های متخلف، کارگاه های کابیت سازی، رنگ کاری، میوه فروشی، اغذیه فروشی و ... بررسی و اقدام شده است.
معاون خدمات شهری منطقه 4 در ادامه گفت: در این موارد ابتدا به مالکین اخطار داده شده و در صورت بی توجهی و نادیده گرفتن اخطاریه ها توسط واحدهای صنفی متخلف طبق قانون این واحدها پلمپ خواهند شد.
فرخی در پایان گفت: از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده با موارد مزاحمت های شغلی با سامانه 137 یا 1888 تماس گرفته و مدیریت شهری را از این موارد مطلع سازند.

 

دوشنبه 20/5/1399 - 18:17
پسندیدم 0
UserName