*تداوم اقدامات پیشگیرانه از شیوع کرونا در منطقه2 پایتخت*
توسط : abbaszadegan

 

شهردار منطقه2 در نشست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بر تداوم برنامه های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا با رویکرد آموزش و فرهنگسازی خود مواقبتی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، رسول کشت پور، شهردار منطقه دراین  جلسه با اشاره به شیوع موج دوم کرونا بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: خود مراقبتی مهم ترین استراتژی برای پیشگیری از شیوع  این ویروس است، برهمین اساس  ضمن الزام رعایت پروتکل های بهداشتی در ساختمان های شهرداری ،برنامه ریزی در دو محور آموزش و اطلاع رسانی  از طریق فضای مجازی انجام می شود.
وی خود مراقبتی و  افزایش تاب آوری اجتما عی و اقتصادی را دو محور مورد توجه در برنامه های پیشگیرانه برشمرد و گفت:   با توجه به آسیب های روانشناشی  ناشی از شیوع کرونا که سلامت روانی شهروندان را تهدید می کند، این ضرورت را ایجاد می کند تا نسبت به ارائه مشاوره و برنامه های روانشناسی توجه جدی شود .
وی افزود: ایجاد پایگاه های مشاوره با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و سرای محلات و همچنین ، حمایت از افراد آسیب دیده ناشی از کرونا از جمله برنامه های  پیش بینی شده ستاد پیگشیری از شیوع کرونا منطقه است.
شهردار منطقه 2 با بیان اینکه صیانت از سلامت کارکنان، قطع زنجیره بیماری با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله اولویت های مورد توجه منطقه  است. گفت: در راستای استمرار پایش سلامت کارکنان،سامانه غربالگری کوئید 19 ویژه کارکنان راه اندازی شد وفرایند پیشگیری و درمان براساس  اطلاعات ثیت شده در این سامانه پیگیری و انجام می شود.
کشت پور همچنین به الزام استفاده از ماسک توسط کارگران خدمات شهری نظارت های مستمر بر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز اسکان کارگری تاکید کرد .

شنبه 14/4/1399 - 12:37
پسندیدم 0
UserName