عاشورا
توسط : smhsherafatmoula

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

جمله کوتاه من :

 

 

 

 

 

 

 

اشک رقیه (ع) برای پیوستن به شهادت حسین (ع) وار تابید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 5/11/1398 - 19:6
پسندیدم 0
UserName