درخت انگور- نهال انگور

احداث باغ انگور از قدیم در اکثر مناطق کشور مرسوم بوده با تحقیقات و شناسایی ارقام مختلف انگورتولید و تکثیر ارقام تجاری نهال انگور در دستور کار بوده است

احداث باغ انگور به دلیل سازگاری با اکثر شرایط آب وهوایی منطقه و مقومت به کم آبیو و گرما گزینه مناسبی جهت سرمایه گذاری میباشد

واریته تکثیر شده نهال انگوردر مجموعه نهالستان پارس شامل 15 رقم تجاری میباشد

1- نهال انگور طعم دار معطر کالیفرنیا

2- انگور بیدانه سیاه مویز ترمن 4

3- نهال انگور دوفصل کندری

4- نهال انگور بیدانه سفید پرلت فرانسوی پیش رس

5- نهالانگور پیکامی

6-نهال انگور شصت عروس

7- نهال انگور زودرس یاقوتی

8- نهال انگوررازقی

9- نهال انگورصاحبی درشت

10- نهال انگور خلیلی

 و ......

 جهت مشاوره باکارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر و احترام

09159157465

09152157465

09905661523

چهارشنبه 29/8/1398 - 21:55
پسندیدم 0
UserName