کاهش فاصله حرکت قطارها انقلابی در متروی تهران
توسط : abbaszadegan
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در بازدید از غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری از انقلاب مترو در سرویس دهی به شهروندان و مسافران تقدیر کرد.


به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شبهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه دکتر پورسیدآقایی افزود: افزایش ۷۵۰ حرکت مسافری انقلاب بزرگی بود که بعد از سیزده سال رخ داد.
وی تصریح کرد:خوشبختانه این کار با تکیه بر توان داخلی محقق شده است.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمامی قطارهای مترو وارد مدار شده اند گفت: طی ۱۳سال گذشته کاهش فاصله حرکت قطارها و رسیدن به روزانه دو هزار و ۱۰۰حرکت، انقلابی بود که در شرکت بهر ه‌برداری متروی تهران اتفاق افتاد.
پور سید آقایی گفت: خاطره ی عده ای از افراد در مترو شلوغی آن است اما پیشنهاد می کنم سری به مترو برنند و ببینند با کاهش زمانبندی حرکت قطارها انتظار در ایستگاه ها چقدر سریع قطارها وارد ایستگاه می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته فاصله حرکت قطارها در خطوط یک، دو و چهار مترو از پنج دقیقه به سه و نیم دقیقه رسیده است.

شنبه 20/7/1398 - 14:20
پسندیدم 0
UserName