هرکس ترا دوستت دارد از کار زشت بازمیدارد:و انکه ترا دشمن میدارد بکار زشت برمی اگیزاند:
توسط : haji bina

دوشنبه 1/7/1398 - 17:46
پسندیدم 0
UserName