متن عاشورایی
توسط : smhsherafatmoula

 

 

بسمه تعالی

 

 

جمله کوتاه من :

 

 

 

 

 

عشق خدا روی نیزه ها ,  کمال دین بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 21/2/1398 - 19:4
پسندیدم 0
UserName