یوسف زهرا
توسط : mohsen_yahoo

بیمارِ دو چشمان تو اَم یوسف زهرا

من دست به دامان تو اَم یوسف زهرا

هرچند زِ هجران شما خسته ام اما

شادم که پریشان تو اَم یوسف زهرا

 

جمعه 10/12/1397 - 13:47
پسندیدم 0
UserName