طرح عاشورایی
توسط : smhsherafatmoula

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای حسین(ع)
برای تو
شعر بی سَر
آوردم
تا کمی
به قلبت ,
نزدیک شوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد حسین شرافت مولا

 

متخلص به :  نورانی

 

 

شنبه 27/11/1397 - 18:36
پسندیدم 0
UserName