سلام بر سال جدید

باسلام

حلول ماه محرم که خود آغازیست بر سالی جدید را خدمت حضار تسلیت عرض میکنم . محرم اگر شهادت امام حسین را در بر نداشت میبایست مثل سایر سالها با جشن و شادمانی آغاز میشد ولی همین حادثه دلخراش باعث شد که سال قمری را با حزن و اندوه شروع کنیم . سلام برحسین و 72 یارانش . سلام بر کودک شیرخوارش . سلام بر عباس دلاورش . سلام بر علی اکبرش ، سلام بر حبیب ، عون وجعفر و سلام بر قهرمانش حضرت زینب (س) .

مجدد عرض تسلیت دارم این ایام را محضر منجی عالم بشریت .

 

چهارشنبه 21/6/1397 - 11:0
پسندیدم 0
UserName