20 سوال سلامتی که همیشه به دنبال پاسخ آن هستید
توسط : tolooearamesh

8. چقدر از بارداری من می‌گذرد؟
پزشک، بهتر و با دقت بیشتری می‌تواند به این سؤال شما پاسخ دهد. اما خودتان می‌توانید با چند محاسبه ریاضی، تاریخ را معین کنید. حواستان باشد این محاسبه بر اساس سیکل قاعدگی 28 روزه است.
اولین روز آخرین پریودی‌تان را بیابید، یک هفته به آن بیفزایید، سپس سه ماه به عقب برگردید. با این محاسبه خواهید فهمید که شما در هفته چندم بارداری‌تان هستید.