دستهایم را بگیر
توسط : mohsen_yahoo

تمام بی بدیل من! نمی دانی چقدر ذهنم آشفته است،‌ آنقدر این سالها از نبودنت گله کرده ام آنقدر از نیامدنت نوشته ام ،‌ آنقدر از دلتنگی زمین و از چشم به راهی آسمان برای ظهورت نوشته ام که نمی دانم چگونه شادی امشب را در جان این لحظه ها تزریق کنم. امشب دستهایمان را در دستهایت می گذاریم و به ولایت و امامت تو می بالیم.

جمعه 11/3/1397 - 10:24
پسندیدم 0
UserName