سحر فرصت خوبی است...
توسط : mohsen_yahoo

سحر فرصت خوبی است در آسمانش واژه‌های دعای فرج را بکاریم

و

با چشمهایمان آب‌شان بدهیم تا

قد بکشند الی الله

 

چشمها روزه که می‌گیرند زلال می‌شوند و بی قرار،

 بی قرارتر از همه جمعه‌ها

و

 در این روزه‌داری

 تو بیشتر از همیشه از ذهن ما عبور می‌کنی

مخصوصا پیش از افطار که دلهره نبودن تو بر جانمان می‌نشیند.

بیش از این نخواه که گدازه‌های فراق لحظه‌هایمان را بسوزاند،

پشت پنجره‌های روشن سحر، یک دنیا چشم برای آمدنت دعا می‌کند

شتاب کن!

 

جمعه 28/2/1397 - 12:15
پسندیدم 0
UserName