ده اصل اساسی برای پدر و مادر خوب بودن
توسط : tolooearamesh

9- به فرزندتان احترام بگذارید:
بچه ها نسبت به دیگران همان رفتاری را خواهند داشت که والدینشان نسبت به آنان دارند. فکر کنید فرزندتان شخصی است همچون افراد دیگر که احتیاج دارد مورد احترام قرار گیرد، همان طور که شما نیاز دارید مورد احترام قرار گیرید. با ادب با او صحبت کنید، به عقاید او احترام بگذارید ، زمانی که او با شما صحبت ‌میکند به دقت به حرفهایش گوش دهید و همانند یک دوست با او برخورد کنید.

 

چهارشنبه 16/12/1396 - 16:18
پسندیدم 0
UserName