ما اهل کوفه هستیم
توسط : mohsen_yahoo

ما اهل کوفه هستیم
🔷دروغ میگویم ما اهل کوفه نیستیم
🔹ما کوفى نیستیم ولى چند نفر از ما دعاى ندبه روز جمعه رو فراموش نمیکنه؟؟
.
🔷ما کوفى نیستیم 🔹ولى تا حالا تو عروسی هامون به فکر مهمان ویژه بودیم

#به فکر امام زمانمان بودیم؟؟

. 🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى چند نفر از ما در قنوت نمازش دعاى فرج میخواند؟
.
🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى چند نفر از ما ثواب قرائت قرآن و صدقه هایش رو براى سلامتى امام زمان هدیه ک می کنه؟؟ . 🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى چند نفر از ما بعد از نماز هایش دعاى فرج میخونه؟؟
.
🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى خدا وکیلى چندبار واسه رضایت امام زمانمون از یک گناه گذشتیم؟؟
.
🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى واسه خاطر امام زمان دست چند نفر رو گرفتیم و گره از کارشون باز کردیم؟؟
. 🔷ما اهل کوفه نیستیم 🔹ولى چقدر کسانى رو که داشتن واسه جشن امام زمان پول جمع میکردند رو مورد نصیحت قرار دادیم که :

🔸این کار ثواب داره ولى اى کاش به فقرا بیشتر برسیم
🔸ولى وقتى عروسى دختر و پسره خودمون شد
هیچ یک .از فقرا و این سخنان به یادمون نیومد
وچقدر بریز و بپاش کردیم
.
.
🔹 چقدر گفتیم ما اهل کوفه نیستیم
🔹ولى چقدر شرایطمون شبىه کوفیان شده .
.
🔹ما کوفى نیستیم
🔹ولى عجیب بوى کوفیان به مشام میرسد
.
.
من میترسم
میترسم
دوباره عاشورا تکرار شود..تقصیر ماست غیبت طولانى شما

جمعه 31/6/1396 - 12:26
پسندیدم 0
UserName