ذکر شهادت امام حسین(ع) سیصد سال قبل از بعثت
توسط : Akhund

راوی می گوید:‌ با روم می جنگیدیم پس به یکی از کلیساهای ایشان وارد شدیم .پس در آن سنگی بود که روی آن نوشته شده بود : آیا امتی که حسین را می کشند شفاعت جد او را در روز قیامت امید دارند؟

2874 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا محمد بن غورك ثنا أبوسعید التغلبی عن یحیى بن یمان عن إمام لبنی سلیم عن أشیاخ له غزو الروم فنزلوا فی كنیسة من كنائسهم فقرأوا فی حجر مكتوب
 أیرجوا معشرا قتلوا حسینا * شفاعة جده یوم الحساب
فسألناهم منذ كم بنیت هذه الكنیسة قالوا قبل أن یبعث نبیكم بثلاث مائة سنة قال أبو جعفر الحضرمی وثنا جندل بن والق عن محمد بن غورك ثم سمعته من محمد بن غورك
____________________________________

المعجم الكبیر(20جلد) ، الطبرانی(م360)، تحقیق : تحقیق وتخریج : حمدی عبد المجید السلفی، طبع الثانیة ، مزیدة ومنقحة، 1404 - 1984 م، دار إحیاء التراث العربی، ج3ص124

 

چهارشنبه 29/6/1396 - 3:3
پسندیدم 0
UserName