کتابنویسی/تفسیر مسطور/تفسیر رحمانی/31- توحید

توحید

چرا خدا یكیست و چرا خدا اولاد ندارد؟
پس از آیاتی كه گذشت و در مورد خدا و معاد بود، این آیه در پی اثبات توحید و اینكه چه لزومی دارد كه خدا یكیست و ضرورت و فلسفه اینكه خدا باید یكی باشد چیست.
خدا می فرماید كه اولاد ندارد، چونكه اگر گفته شود خدا اولاد داشته باشد مشكل بوجود می آید و
مشكل اینست كه اولاد خدا هم باید وجه خدایی داشته باشد و لازمه اش خدایی دیگر است، بخاطر اینكه چند خدایی منتفی محال است كه باشد پس اولاد منتفی هست كه باشد، حالا چطور اثبات می كنیم كه چند خدا وجود ندارد اینطور اثبات می كنیم كه اگر چند خدا وجود داشت هر یك مال خود را می برد برای خودش و قلمرو خودش را درست می كرد و دیوار می كشید و اینگونه بود كه بین بعضی از خداها با بعضی از خداهای دیگر درگیری ایجاد می شد و دنیا دیگر یكدست نبود و چنین نظمی را به هیچ وجه شاهد نبودیم و نظم همه چیز به هم می خورد.
پس ما در اینجا از نفی آله غیر الله به نفع اولاد رسیدیم و بالعكس، چرا كه لازمه اولاد برای خدا، اثبات خدایی برای اولاد خدا هم هست.

 

مومنون/91

سپاهیان رهبریم

مرداد ماه فتح الفتوح مرصاد مبارک باد

خدایا پناهم بده موسی و هارونت بشم

يکشنبه 22/5/1396 - 9:33
پسندیدم 0
UserName