درمان‌های دیگر بیماران ای بی یا پروانه ایی
توسط : Dr.moslehi

درمان‌های دیگر ای‌بی که تحت بررسی می‌باشند شامل ژن درمانی و پروتئین درمانی می‌شوند.

چهارشنبه 21/4/1396 - 12:12
پسندیدم 0
UserName