جلوگیری از تحلیل مفاصل در بیماران ای بی یا پروانه ایی
توسط : Dr.moslehi

کار کردن با یک فیزیوتراپ و یا کار درمانگر می‌تواند به فعال نگه داشتن حرکت مفاصل کمک کند.

چهارشنبه 21/4/1396 - 12:11
پسندیدم 0
UserName