به راستی ما برای امام زمان «عـجّ» چه کرده‌ایم؟؟
توسط : mohsen_yahoo
مسلم نام? امـام را که می‌خوانـد
همه می‌زدند زیر گریــه!!
کوفیان
گویـا از یاری امــام
فقط گریــه را یاد گرفته‌اند...
درست مثل ایــن روزهای من....
.
.
به راستی ما برای امام زمان «عـجّ» چه کرده‌ایم؟؟

بقیه الله الاعظم «ارواحنا فداه» از مسیحی‌ها، یهودی ها، زرتشتی ها و سنی ها که انتظاری ندارد.

از شیعیان خود انتظار دارد....

رسم انتظار امام زمان اینگونه نیست!
در حد یک دعای تعجیل فرج، بدون حضور قلب و غیر خالصانه و دیگر هیچ....

بلکه بسیار بیشتر است، که یکی از آنها این است که خود را به گناه آلوده نکنیم

از دوری او غـمـیـن و نـالان هـسـتـیـم
وز کرده‌ی خود بسـی پشیمان هستیم

اصـلـیـت مــا را تــو اگــر مـی پـرسـی
از کـوفـه ولـی مـقـیـم ایـران هـسـتیم

تـوفـیـق بـده تـا کـه غـلامـش بـاشـیم
مـا عـاشـق او و خـانـدانـش هـسـتـیـم
جمعه 1/2/1396 - 17:7
پسندیدم 0
UserName