مریدان حق
توسط : mansoor43

مردان خدا در همه احوال مریدن

با ذکر خدا منـــزل جانان برسیدن

جان برکف و عاشـــق به نمازند

اینگونه نه دنیا که جنانی بخریدن

فی البداهه: منصورمقدم 31/1/1396

پنج شنبه 31/1/1396 - 10:51
پسندیدم 0
UserName