خو گرفتن با کتاب
توسط : mansoor43

با کتاب ارخو بگیری زندگــی داری درست

فکر اول زندگی را با کتابـــی خوان نخست

علم و راه زندگی اصل کتاب است درجهان

استواری با کتاب،غیرازکتابت ره که جست

فی البداهه: منصور مقدم 30/1/1396

چهارشنبه 30/1/1396 - 11:12
پسندیدم 0
UserName