تسبلیح علی (ع)
توسط : mansoor43

حمدو تسبیح علی عین طلا

دور سازد با یقیـن درد و بلا

ذکر گو همچون علی مرتضی

یاد کن بـا دل فتــی یــاد خدا

فی البداهه: منصور مقدم 29/1/1396

سه شنبه 29/1/1396 - 15:44
پسندیدم 0
UserName