اولي:به نظر تو موقع تشيع جنازه جلوي تابوت باشي بهتر است يا پشت تابوت؟دومي:فرقي نمي كند فقط بايد سعي
توسط : MCLAREN
اولي:به نظر تو موقع تشيع جنازه جلوي تابوت باشي بهتر است يا پشت تابوت؟دومي:فرقي نمي كند فقط بايد سعي بكني داخل تابوت نباشييوسف دوان دوان به دفتر مدرسه وارد شد و گفت آقاي ناظم كمك كنيد الان نزديك به نيم ساعت است كه پرويز با بردارم دعوا مي كند و داره اون و ميزنه .ناظم در حال خروج از پرويز پرسيد :چرا زودتر نيامدي بگويي؟پرويز سري خاراند و گفت:اخه تا الان داداشم داشت اونو ميزديكي به دوستش ميگه:اصغر قربون دستت،برو عقب ماشين ببين چراغ راهنما ماشين كار مي كنه يا نه.اصغر ميره عقب ماشين،ميگه:كار ميكنه،كارنميكنه،كارميكنه،كارنميكنه…!
شنبه 28/3/1384 - 17:14
پسندیدم 0
UserName