اضافه وزن بارداری
توسط : nazaninzeighami
#اضافه_وزن_بارداری

⬅️حتما می دانید که همه اضافه وزن بارداری ناشی از چربی هایی نیست که در بدن شما روی هم ذخیره می شوند، بلکه بخشی از آنچه عقربه ترازو نشان می دهد نتیجه وزن جنین، جفت و... است. 

⬅️با این حال همه این موارد فقط بخشی از اضافه وزن شما را تشکیل می دهند و بیشتر از آن نشانه این است که دارید زیادی چاق می شوید.

⬅️جنین: حدود 3 تا 3.5 کیلوگرم
⬅️افزایش حجم سینه: حدود 1 کیلوگرم 
⬅️افزایش حجم رحم: حدود 700 گرم
⬅️مایع آمنیوتیک: حدود 1 کیلوگرم 
⬅️افزایش حجم خون: 1.4 تا 1.8 کیلوگرم 
⬅️افزایش حجم مایعات بدن: 1.4 تا 1.8 کیلوگرم 
⬅️ذخیره چربی: 2.7 تا 3.6 کیلوگرم
Image result for ‫اضافه وزن بارداری‬‎ 

شنبه 7/12/1395 - 13:49
پسندیدم 0
UserName