دنیای پت و مت
توسط : paiesan
گفتم عاشق پت و متم !!!

گفت چرا به خاطر اینکه خیلی خنده دارن؟!😂

گفتم نه به خاطر اینکه اگه دنیارم خراب کنن
همدیگرو خراب نمیکنن!!
چهارشنبه 27/11/1395 - 13:57
پسندیدم 0
UserName