ماه بهمن
توسط : mansoor43

نعمتی از سوی داور آمـده بر مردمان

ماه بهمن گل دمیـد وسبز شد ایرانمان

یاد بهمــــن یاد امید و رهائی یاد مهر

یاد دارم خاطرات روز بهمن را جوان

فی البداهه: منصور مقدم 20/11/1395

چهارشنبه 20/11/1395 - 11:9
پسندیدم 0
UserName