ماه بهمن
توسط : mansoor43

دادی بـه هـمه عطا زمهر وشـادی

ای یار یقین زبهـــر حق استـــادی

شد فجر دوبار مهر و خورشید آمد

بهمن مه مهر است کنم ازآن یادی

فی البداهه: منصور مقدم 18/11/1395

دوشنبه 18/11/1395 - 18:46
پسندیدم 0
UserName