ماه بهمن
توسط : mansoor43

میان برف و سـرما گل درآمد ماه بهمن شد

شکست هـر بت به دوران مهـرِ احسن شد

شب دیجور و رفت صبح پیروزی به بارآمد

تمام کشــور ایران سراسر باغ و گلشن شد

فی البداهه: منصورمقدم 15/11/1395

جمعه 15/11/1395 - 9:26
پسندیدم 0
UserName