نماز با دل
توسط : mansoor43

رو چو بر درگاه حق آری یقیـن دارد صفا

سجده کن با حق سخن گو از نیازت با خدا

هر نمازاست مدرکی بربندگی در کل عمر

هرنمازبا دل بخوان همچون علی مرتضی

فی البداهه: منصور مقدم 28/10/1395

سه شنبه 28/10/1395 - 17:57
پسندیدم 0
UserName