قفل كردن كامپيوتر در ويندوز xp در هر زمان كه بخواهيد كامپيوتر خود را قفل كنيد دو كليد (كليد ويندوز
قفل كردن كامپيوتر
در ويندوز xp در هر زمان كه بخواهيد كامپيوتر خود را قفل كنيد دو كليد (كليد ويندوز + L) را فشار دهيد
سه شنبه 20/3/1382 - 12:8
پسندیدم 0
UserName