طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
توسط : khandoovane

 

 

 فقط یه مرد ایرانیه که 

بعد از چپ کردن ماشینش
و قطع چند تا درختو
تیر چراغ برقو
کندن چندین متر گارد ریل
با اعتماد به نفس از ماشین پیاده میشه و میگه :
جمع نکرده بودم، مرده بودیما!!!!!
يکشنبه 26/10/1395 - 16:22
پسندیدم 0
UserName