طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
توسط : khandoovane

 

 

 

   

پسرخالم معدلش شده 19.79 سه روزه رفته تو اتاق درو رو خودش بسته
من همسن این بودم 12 می شد معدلم تا خونه با کیف رو پایی میزدم

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:20
پسندیدم 0
UserName