طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
توسط : khandoovane

 

 

 

  

بزرگترین دلهره زندگی من اینه که :
سر سفره وقتی دارن بشقاب ته دیگ رو دست به دست میچرخونن بهم ته دیگ نرسه و …
چند تا دونه برنج آغشته در روغن بهم برسه !!!

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:19
پسندیدم 0
UserName