نماز دائمی
توسط : mansoor43

آنکه دائم در نماز است بی نیاز

با خدا گوید همــه مهرش نماز

با دل ار گــــوید خدا ماند یقین

زنده ماند این نماز و مانده راز

فی البداهه: منصور مقدم 23/10/1395

پنج شنبه 23/10/1395 - 11:24
پسندیدم 0
UserName