وقف
توسط : mansoor43

وقف گر سرلوحه ی رفتار شد

زندگی زیبــا و گل پنــدار شد

شادمان گرددیقین هر اجتماع

کو به وقفی مردمی را یار شد

فی البداهه: منصور مقدم 2/9/1395

سه شنبه 2/9/1395 - 17:36
پسندیدم 0
UserName