یادگاری دنیا
توسط : mansoor43

 این بماند یادگــار اندر جهانی ماندگار

نام نیکان تا ابــد شد ماندگار و یادگار

همتی بایدکه سازیم این سرا ومرز بوم

دست یاری هم بخواهـم از کریم کردگار

فی البداهه: منصور مقدم 9/7/1395 

جمعه 9/7/1395 - 17:33
پسندیدم 0
UserName