نماز و بخشش
توسط : mansoor43

ورق ودفتر حق نام همه اهل سجوداست جوان

نام نیکان همـــه با بخشش و جــود است جوان

تا خــدا داده  به بخشش و بـه نمـــازی رو کن

ذکر حـق گل بنما پاک چــو ســــود است جوان

فی البداهه:منصور مقدم 8/67/1395

پنج شنبه 8/7/1395 - 11:15
پسندیدم 0
UserName